Vilkår for salg af emner på Wunderkammer samler- og specialauktioner.

De følgende vilkår gælder ved salg af emner gennem Wunderkammer samler- og specialauktioner (WK). Disse vilkår kan ændre sig over tid – gældende version er altid at finde på www.wunderkammerauktion.dk. Disse vilkår gælder fra 1. September 2023.

1.       Vurdering

1.1   WK tilbyder en gratis og uforpligtende vurdering af emner før en eventuel indlevering til auktion. Sjældent udbudte emner kan dog være svære at vurdere og WK vil i disse tilfælde rådføre sig med samlere og specialister for bedst muligt at værdisætte emnet. Dog skal det altid forventes at hammerslagsprisen særligt for samlerobjekter kan blive højere eller lavere end vurderingsprisen.

1.2   På baggrund af vurderingen vil WK også foreslå en mindstepris for emnet.

2.       Indlevering

2.1   Hvis sælger vælger at anvende WK til salg, vil sælger og WK blive enige om en mindstepris for emnet.

2.2   Sælger vil få tilsendt en kvittering som beskriver de emner som er sat til salg og de gældende vilkår.

2.3   Alle emner som er i WK varetægt er forsikret og opbevaret i en sikret opbevaringsfacilitet godkendt af forsikringsselskabet.

2.4   Som en sikkerhedsforanstaltning og af hensyn til hvidvaskeloven vil WK bede alle sælgere om at oprette sig selv med identitetsoplysninger. Alle identitetsoplysninger vil behandles og opbevares fortroligt.

2.5   Alle artikler udbydes som udgangspunkt i brugtmoms ved mindre sælger gør WK bekendt med at det skal sælges under fuldmoms. Sælger har ansvar for at tjekke at den anvendte momstype er korrekt.

2.6   Hvis en aftale er indgået mellem sælger og WK om salg kan genstanden ikke trækkes tilbage uden at WK kompenseres herfor. Kompensationen vil svare til grundgebyr samt det sælgersalær WK ville få såfremt emnet blev solgt til vurderingsprisen. 

3.       Beskrivelse

3.1   WK vil beskrive emnernes originalitet og tilstand efter bedste evne ved en grundig gennemgang og i rådføring med eksperter. Alle beskrivelser vil baseres på den på salgstidspunktet herskende opfattelse blandt eksperter.

3.2   Det er dog sælges ansvar at gøre WK opmærksom på oplysninger som har betydning for emnets beskrivelse og som kan påvirke hammerslagsprisen.

3.3   WK vil beskrive emnets generelle tilstand inklusive reparationer og skader. Mindre brugsskader og slid beskrives dog ikke minutiøst men dokumenters gennem billeder.

3.4   Hvis emnet efter auktionen viser sig at være en forfalskning eller beskrivelsen behæftet med væsentlige fejl vil køber kunne annullere handlen og sælger er forpligtet til at tilbagebetale provenuet til WK.

3.5   Alle emner solgt gennem WK vil kunne ses ved et eftersyn.

4.       Markedsføring

4.1   Sælger giver WK ret til at fotografere emnet og bruge billeder til markedsføring på egen hjemmeside, annoncer på trykte eller digitale medier, nyhedsbreve og gennem sociale medier.

4.2   Der vil produceres et katalog hvor emnet fremvises med vurdering og beskrivelse.

5.       Salær

5.1   Der opkræves et sælgersalær på 19 % af hammerslaget inkl eventuel moms

6.       Auktion

6.1   Alle auktioner udføres under tilstedeværelse af en auktionsleder

6.2   WK tager forbehold for fejl, tekniske vanskeligheder samt udefrakommende misbrug eller forstyrrende påvirkning under auktionen. Sælger kan ikke rejse noget krav mod WK som følge heraf.

6.3   WK er ikke ansvarlig for sælgers driftstab, avancetab, andre indirekte tab eller følgeskader.

7.       Afregning

7.1   Efter en auktion modtager alle sælgere en oversigt over deres salg via email.

7.2   WK afregner i danske kroner og via bankoverførsel, beløbet svarer til hammerslagsprisen minus salær.

7.3   WK overfører provenu hurtigst muligt – dog senest to uger efter auktionen.

7.4   WK dog ikke kunne udbetale provenu før købesummen er inddrevet fra køber. WK vil annullere salget såfremt køber ikke betaler rettidigt og ikke skønnes at være betalingsdygtig.

8.       Fortrydelse af køb og ikke-solgte genstande

8.1   Da alle WK auktioner afholdes som fysiske auktioner og der er derfor ikke fortrydelsesret på køb.

8.2   Hvis et emne ikke opnår mindstepris eller hvis køber ikke er betalingsdygtig kan emnet enten tilbageleveres til sælger eller udbydes på en fremtidig auktion.

8.3   WK og sælger aftaler om emnet skal sættes til salg igen.

8.4   Hvis emnet ikke ønskes solgt skal det afhentes inden for otte dage efter afsluttet auktion ved mindre andet aftales.

9.       Klage, tvistløsning og lovvalg

9.1   Ved klager anbefales det at skrive til WK på info@wunderkammerauktion.dk

9.2   Lykkes det ikke at finde en løsning, kan forbrugere sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, e-mail: nh@naevneneshus.dk. Forbrugere med bopæl i et andet EU-land end Danmark kan klage til EU-Kommissionens online klageportal via hjemmesiden: http://ec.europa.eu/odr.

9.3   Enhver tvist, som måtte opstå mellem sælger og WK, herunder tvister vedrørende fortolkning eller gyldigheden af disse salgsvilkår, og som ikke kan løses i mindelighed, er underlagt dansk ret.

9.4   Tvister skal indbringes i Danmark ved Københavns Byret. I forbrugerforhold gælder de ufravigelige værnetingsregler.

Kontakt

Wunderkammer samler- og specialauktioner ApS
CVR-nummer: 43671642

+45 3119 9949

info@wunderkammerauktion.dk

Følg os

© Software Copyright 2024 Skeleton. Alle rettigheder forbeholdes.